Obs Bargeres is vanaf 1 augustus 2023 de nieuwe openbare basisschool midden in de wijk Bargeres. 

Obs Bargeres is de fusieschool van obs de Barg en obs de Brink. Nu nog gehuisvest op de Rolderbrink 128. Medio 2025 zullen wij onze intrek nemen in het mooie multifunctionele schoolgebouw aan de Mantingerbrink 203. Behalve de school die ontstaat uit de Brink en de Barg komen ook het Expertise Centrum Anderstaligen, de Kentalis Tine Marcusschool, de Taaltrein en de Voorschool in het kindcentrum. Scholen delen kennis en ervaringen met elkaar, waardoor ze o.a. kunnen uitblinken in samenwerking op taal. Obs Bargeres vormt daarmee de basischool voor openbaar onderwijs in het centrum van Bargeres. Op deze pagina zullen we u op de hoogte houden van de ontwikkelingen van ons nieuwe schoolgebouw.
 
© 2024 Onderwijs Opvang Emmen - alle rechten voorbehouden